Syncentralerna.se

Synnedsättning av diabetes

diabetes och synnedsättningDet finns olika ögonsjukdomar som leder till att den drabbade personen får en synnedsättning. En sådan sjukdom är faktiskt diabetes. Visserligen har majoriteten av alla som får diagnosen diabetes inte några ögonsymptom. Dock finns det en risk att diabetiker får en permanent synnedsättning till skillnad mot personer som inte har eller får diabetes.

Den främsta anledningen till detta har att göra med förändringar i ögonbotten i näthinnan. Det kallas för diabetesteinopati. Sjukdomen kan påverka ögat på olika sätt och därför finns det också olika slags symptom som kan framträda. Mest förekommande är en plötslig synnedsättning. Dock ska det tilläggas att vissa diabetiker också ser antingen fläckar eller blixtar medan en del också får ett synbortfall utan förvarning.

Personer som precis har fått diagnosen diabetes eller diabetiker som precis fått en mer kraftig blodsockersänkande behandling kan känna att behovet av glasögon ökar. I dessa fall brukar det röra sig om en tillfällig synnedsättning som har att göra med att brytningsförmågan förändras.

Om sjukdomen diabetesretinopati

I samband med att en person får diabetes är det vanligt att näthinnans blodkärl skadas och detta kallas alltså för diabetesretinopati. Tillståndet kan leda till en synnedsättning om det skulle bildas nya blodkärl eller om det läcker och svullnar i gula fläcken – som ju är centrum av näthinnan. Ungefär 30 procent av alla som drabbas av diabetes får också någon slags diabetesretinopati medan ungefär 5 procent drabbas av så allvarlig diabetesretinopati att det hotar synen.

Risken för diabetesretinopati ökar allt eftersom en person har diabetes medan blodsocker och blodtryck också påverkar. Genom att kontrollera blodsockret och blodtrycket minskar alltså risken att få diabetesretinopati – skador på ögonbotten. För att undvika diabetesretinopati som hotar synen kallas alla med diabetes att gå på regelbundna undersökningar av ögonbottnen.

Ögonbottenundersökning vid diabetesretinopati

Personer som lider av diabetes brukar erbjudas regelbundna ögonbottenundersökningar för att på så vis kunna upptäcka diabetesretinopati i tid och därmed börja behandla sjukdomen. Ett fåtal som har diabetes behöver inte gå på regelbundna undersökning.

  • Barn runt 10 till 12 år: Har ett barn diabetes bör han eller hon börja med ögonbottenundersökningar i den här åldern för att behandling ska kunna ges i ett så tidigt skede som möjligt.
  • Personer med diabetes typ II: Personer med diabetes typ II och äldre (över 80 år) som inte har några förändringar i ögonbotten behöver inte gå på undersökningar regelbundet.

Vid eventuell diabetesretinopati går det att se med hjälp av en ögonbottenundersökning som går till ungefär enligt följande:

  • Patienten får vanligtvis ögondroppar som verkar pupillvidgande. I samband med att pupillen är större blir det enklare att undersöka ögonbotten.
  • Undersökningen görs av en ögonläkare på plats eller med hjälp av fotografering. I dag är det vanligt att undersöka ögonbotten med ögonbottenfotografering om du har diabetes.
  • Finns det misstanke om synhotande diabetesretinopati görs fler undersökningar för att bedöma vilken behandling som behövs.

Behandling av diabetesretinopati vid diabetes

Personer som får så pass allvarlig diabetesretinopati att det innebär att den drabbade kan bli blind brukar behandling med antingen laser användas. Alternativt genom en injektion av läkemedel i ögat. I vissa fall krävs också en operation. Vilken av behandlingarna som blir aktuell har att göra med hur näthinnan och synen påverkas på den drabbade. Även orsaken till diabetesretinopatin har en avgörande roll beroende på om det är nybildade blodkärl eller om det har att göra med en svullnad i gula fläcken. Din ögonläkare som undersöker dig avgör vilken behandling som är lämplig för dig.