Syncentralerna.se

Synhabilitering och rehabilitering

Vad är synhabilitering och synrehabilitering?
Svaret är att det är en typ av utbildning och träning som hjälper dig att utveckla din förmåga att nå de mål du sätter upp för dig själv – i livets alla skeden – oavsett synfunktion.

Habilitering är till för att främja utvecklingen av bästa möjliga funktionsförmåga och för att man ska kunna behålla sin färdigheter.

Habiliteringen erbjuder stöd och insatser som handlar om att förebygga och minska de svårigheter som en syn-funktionsnedsättning kan medföra i det dagliga livet. En funktionsnedsättning blir mer eller mindre handikappande, beroende på den miljö – hemma, i skolan och på arbetet – som en person lever i.

Synhabilitering riktar sig till personer med livslånga funktionsnedsättningar av förmågan att se.

Synrehabilitering kan inte ge dig synen tillbaka men den kan hjälpa dig att använda den syn du har. Om du inte har någons syn kan rehabiliteringen ge dig teknik och kunskap för att kunna bibehålla en självständig livsstil.

Synrehabilitering gör det möjligt att hantera situationen vid en synförlust, klara av förflyttning på ett säkert sätt, hemmets skötsel och att kunna fortsätta göra det du vill.

Vem behöver synrehabilitering?
Följande fem frågor kan vara vägledande.
Har du på grund av synnedsättning svårt att:

  1. läsa tidningen eller annan mindre text trots att du använder rätt glasögon?
  2. förflytta dig och gå omkring hemma eller på andra platser utan att stöta emot föremål eller andra människor?
  3. förflytta dig då det är mörkt, svårt att se trottoarkanter eller parkerade bilar?
  4. se skillnad på pengar när du ska betala?
  5. känner du dig ledsen, deprimerad eller orolig på grund av synnedsättning?

Om du svarar ja på någon fråga bör du undersöka synen och orsaken till synnedsättningen hos optiker eller ögonläkare. Om synen är nedsatt och ögonläkare konstaterar att du har en synskada ska ögonläkaren remittera dig till syncentralen.