Syncentralerna.se

Att leva med synnedsättning

arbetaPersoner som lever med någon form av synnedsättning drabbas av olika svårigheter i vardagen – det skiljer sig markant mellan personer som ser och ser begränsat eller inte alls. Nedan går vi igenom hur det är att leva med en synnedsättning i vardagen, hur det är att arbeta och ta sig fram.

Vardagen för en person med begränsad syn är annorlunda – dock kan en person med synnedsättning göra det mesta ändå. I stället för att använda ögonen får den drabbade använda händerna. Det ska givetvis tilläggas att det inte är särskilt lätt ändå.

Synnedsättning i vardagen

Personer med synnedsättning behöver använda minnet och ordning kombinerat med olika slags hjälpmedel och liknande för att klara vardagen i stället för att förlita sig på ögonen. Saker och ting bör ha bestämda platser hemma för att det ska bli enkelt att hitta rätt. Likaså är någon form av logisk sortering också viktigt. För att förenkla vardagen ännu mer kan markerade förpackningar och föremål vara ett smart trick.

Tips i vardagen om du har en synnedsättning:

 • Redskap i köket: Köp knivar med så kallade anhåll som hjälper till att skära rakt och investera i skärbrädor i starka färger samt talande vågar som berättar hur mycket du har lagt på.
 • Vanliga verktyg: Köp allt från måttband med upphöjda markeringar till måttband som talar.
 • Smidigt fickminne: Ett fickminne som du kan ta med dig.
 • Talande teknikprylar: Köp en telefon som ”talar” om vad du gör och vem som ringer. Även talande klockor, personvågar, termometrar kalendrar och så vidare förenklar vardagen.

Arbeta med en synnedsättning

Även om synen är väsentlig inom många yrkesområden finns det flera olika arbeten för dig som lider av en synnedsättning. Dessutom etablerar sig personer med begränsad syn inom fler branschen allt eftersom i dag. Det är bland annat vanligt för personer med synnedsättning att jobba inom:

 • Administration
 • Omsorg och vård
 • Pedagogik
 • Industri
 • IT
 • Journalistik
 • Juridik

Tack vara den digitala frammarschen i samhället har synskadade fått fler och större möjligheter att jobba inom så många olika branscher. Stödsystem och hjälpmedel har utvecklats och likaså har arbetsplatser anpassats efter synskadade. Dock finns det fortfarande svårigheter att hitta och behålla ett jobb som synskadad. Ibland handlar det om praktiska besvär medan det ibland rör sig om fördomar.

Att röra sig ute med en synnedsättning

ledarhundPersoner som lider av en synnedsättning har en form av handikapp och det finns olika slags hjälpmedel när det gäller att ta sig fram. Alla har förmodligen sett den vita käppen och en del väljer att använda en ledarhund. Numera räknas också färdtjänst och GPS som hjälpmedel för synskadade.

 • Färdtjänst: Huruvida du har rätt till färdtjänst när du har en synnedsättning varierar mellan kommuner och landsting runt om i Sverige. Tyvärr förknippas färdtjänsten med begränsningar och att det här är en svåranvänd tjänst i dagsläget.
 • Den vita käppen: Detta är det äldsta hjälpmedlet som också är det mest använda än i dag bland synskadade som behöver hjälp att ta sig fram. Med hjälp av den vita käppen blir det lättare för en person med dålig syn att ta sig fram i olika miljöer. Exempelvis används käppen för att känna av trappsteg och lyktstolpar vid ett övergångsställe. Dessutom signalerar den vita käppen för andra personer som bilister och cyklister att det här är en person som är synskadad.
 • Ledarhund: Det är möjligt att ansöka om en ledarhund hos din syncentral där du är inskriven. För att du som synskadad ska få en ansökan om en ledarhund godkänd behöver du uppfylla särskilda kriterier så som att du är minst 18 år, du lider av en synnedsättning som gör att du saknar ledsyn, du behöver hunden som ett hjälpmedel vid förflyttning, du ska ha en stabil livssituation, du ska kunna ge din ledarhund omsorg, vård och goda levnadsvillkor samt att du måste vara bosatt i landet.