Tolkcentralerna i Sverige
-Landstingens tolktjänst för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade

      Adresser till Tolkcentralerna i Sverige i länsordning

Blekinge län

Tolkcentralen Karlskrona
Blekingesjukhuset
371 85 Karlskrona

Telefon: 0455-73 44 12
Allmän E-post adress: tolkcentralen@ltblekinge.se
Chef: Ann Sofie Weinsjö

Gå till vår Hemsida

Dalarnas län

Tolkcentralen Falun
Falu lasarett
791 82 Falun

Telefon: 023-49 27 32
Allmän E-post adress: tolkcentralen@ltdalarna.se
Chef: Lena Rosengren

Gå till vår Hemsida

Gävleborgs län

Tolkcentralen Gävle
Gävle sjukhus, ingång 22
801 87 Gävle

Telefon: 026-15 51 94
Allmän E-post adress: tolkcentralen@lg.se
Chef: Charlotta Jansson

Gå till vår Hemsida

Jämtlands län

Tolkcentralen Östersund
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Telefon: 063-15 31 53
Allmän E-post adress: tolkcentralen@jll.se
Chef: Elin Wassdahl Nilsson

Gå till vår Hemsida

Jönköpings län

Tolkcentralen Jönköping
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Telefon: 036-32 52 50
Allmän E-post adress: tolkcentralen@lj.se
Chef: Karolina Glifford/ Marita Moberg

Gå till vår Hemsida

Kalmar län

Tolkcentralen Kalmar
Stagneliusgatan 31
392 34 Kalmar

Telefon: 0480-84544
Allmän E-post adress: tolkcentralen@ltkalmar.se
Chef: Edyta Johansson

Gå till vår Hemsida

Kronobergs län

Tolkcentralen Växjö
Åbovägen 18
351 88 Växjö

Telefon: 0470-58 88 07
Allmän E-post adress: tolkcentralen@ltkronoberg.se
Chef: tolkcentralen@ltkronoberg.se

Gå till vår Hemsida

Norrbottens län

Tolkcentralen Luleå
Stadsvikens VC
971 89 Luleå

Telefon: 0920-28 40 80
Allmän E-post adress: tolkcentralen@nll.se
Chef: Anita Grenevall

Gå till vår Hemsida

Region Gotland

Tolkcentralen Visby
Brömsebroväg 8
621 84 Visby

Telefon: 0498-26 83 19
Allmän E-post adress: tolkcentralen@gotland.se
Chef: Anita Leksäther

Gå till vår Hemsida

Region Halland

Tolkcentralen Region Halland
Kommunikationscentrum
301 85 Halmstad

Telefon: 035-146108
Allmän E-post adress: tolkcentralen@regionhalland.se
Chef: Rose Marie Persson

Gå till vår Hemsida

Region Skåne

Tolkcentralen Skåne
Axel Kleimers väg 2
291 33 Kristianstad

Telefon: 044-19 47 30
Allmän E-post adress: tolkcentr@skane.se
Chef: Peter Farkas

Gå till vår Hemsida

Stockholms län

Tolkcentralen Stockholm
Observatoriegatan 18
113 29 Stockholm

Telefon: 08-123 359 50
Allmän E-post adress: tolkcentralen@sll.se
Chef: Chef Rigmor Hedenström

Gå till vår Hemsida

Södermanlands län

Tolkcentralen Sörmland
Fraktgatan 5
633 46 Eskilstuna

Telefon: 016-103070
Allmän E-post adress: tolkcentralen@dll.se
Chef: Anette Sandberg

Gå till vår Hemsida

Uppsala län

Tolkcentralen Uppsala
ST Johannesgatan 28
750 26 Uppsala

Telefon: 018-611 67 33
Allmän E-post adress: tolkcentralen@lul.se
Chef: Roger Jämtdal

Gå till vår Hemsida

Värmlands län

Tolkcentralen Karlstad
Tolkcentralen
651 85 KARLSTAD

Telefon: 054-29 72 41
Allmän E-post adress: tolkcentralen@liv.se
Chef: Göran Källvik

Gå till vår Hemsida

Västerbottens län

Tolkcentralen Västerbotten
Vasagatan 12
903 29 Umeå

Telefon: 090-785 74 60
Allmän E-post adress: tolkcentralen@vll.se
Chef: Karin Linder

Gå till vår Hemsida

Västernorrlands län

Tolkcentralen Härnösand
Härnösands Närsjukvård
871 82 Härnösand

Telefon: 0611-846 40
Allmän E-post adress: tolkcentralen@lvn.se
Chef: Helena Vestin

Gå till vår Hemsida

Västmanlands län

Tolkcentralen Västmanland
Handikappcentrum
721 89 Västerås

Telefon: 021-17 48 00
Allmän E-post adress: handikappcentrum.vasteras@ltv.se
Chef: Maria Waldau

Gå till vår Hemsida

Västra Götalandsregionen

Tolkcentralerna i Västra Götaland
Djupebäcksgatan 21
461 32 Trollhättan

Telefon: 0520-89 467
Allmän E-post adress: tc.tolkbestallning@vgregion.se
Chef: Mattias Johansson

Gå till vår Hemsida

Örebro län

Tolkcentralen Örebro
Nikolaigatan 3
702 10 Örebro

Telefon: 019-602 45 00
Allmän E-post adress: tolkcentralen@orebroll.se
Chef: Magnus Sjögren

Gå till vår Hemsida

Östergötlands län

Tolkcentralen Linköping
Badhusg.8
582 22 Linköping

Telefon: 010-1037890
Allmän E-post adress: tolkcentralen@lio.se
Chef: Peter Strid

Gå till vår Hemsida