Adresser till Syncentralerna i Sverige

Blekinge län

Syncentralen Karlskrona
Blekingesjukhuset
371 85 Kalrskrona

Telefon: 0455-73 51 70
Fax: 0455-73 51 79
E-post: peter.henriksson@ltblekinge.se
Hemsida: Har ingen

Dalarnas län

Syncentralen Falun
Falu lasarett
791 82 Falun

Besöksadress
Tallbacken Psilandersväg 1

Telefon: 023-49 27 32
Fax: 023-49 15 70
E-post: therese.goras@ltdalarna.se
Hemsida: Har ingen

Gävleborgs län

Syncentralen Gävleborg
Gävle sjukhus
801 87 Gävle

Besöksadress
Gävle sjukhus, ingång 22

Telefon: 026-531469
Fax: 026-10 12 42
E-post: ingela.englund@regiongavleborg.se
Hemsida: Har ingen

Gotlands län

Syncentralen Korpen
Brömsebroväg 8
621 84 Visby

Besöksadress
Brömsebroväg 8

Telefon: 0498-26 83 15
Fax: 0498-26 86 35
E-post: anita.leksather@gotland.se
Hemsida: Har ingen

Hallands län

Syncentralen Halmstad
Kommunikationscentrum
301 85 Halmstad

Besöksadress
Länsjukhuset, Ingång 4, målpunkt K

Telefon: 010-476 19 19
Fax: 035-14 61 61
E-post: syncentralen@regionhalland.se
Hemsida: http://www.regionhalland.se/syncentralen


Syncentralen Kungsbacka
Tölövägen 17
434 80 Kungsbacka

Besöksadress
Tölövägen 17, Ingång 8

Telefon: 010-476 19 19
Fax: 0300-565170
E-post: syncentralen@regionhalland.se
Hemsida: http://www.regionhalland.se/syncentralen

Jämtlands län

Syncentralen Östersund
Östersunds sjukhus
831 83 Östersund

Telefon: 063-15 43 87
Fax: 063-15 45 81
E-post: syncentralen@regionjh.se
Hemsida: www.regionjh.se

Jönköpings län

Syncentralen Jönköping
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Telefon: 036-32 16 40
Fax: 036-32 16 55
E-post: habilitering.syncentralenjonkoping@lj.se
Hemsida: http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Hitta-vard/Jonkoping/Kontakt/Syncentralen-Lanssjukhuset-Ryhov/

Kalmar län

Syncentralen Kalmar
Länssjukhuset i Kalmar
391 85 Kalmar

Telefon: 0480-841 89
Fax: 0480-44 83 10
E-post: gunol@ltkalmar.se
Hemsida: Har ingen


Syncentralen Västervik
Västerviks sjukhus
593 81 Västervik

Telefon: 0490-867 68
Fax: 0490-870 45
E-post: beritst@ltkalmar.se
Hemsida: Har ingen

Kronobergs län

Syncentralen Växjö
Resurscentrum Solvändan
351 88 Växjö

Besöksadress
Åbovägen 14

Telefon: 0470-58 88 24
Fax: 0470-58 78 35
E-post: syncentralen@ltkronoberg.se
Hemsida: http://www.ltkronoberg.se/syncentralen

Norrbottens län

Syncentralen Luleå
Stadsvikens VC
971 89 Luleå

Besöksadress
Robertsviksgatan 9, plan 3

Telefon: 0920-28 40 50
Fax: 0920-28 40 62
E-post: eva.forsberg@nll.se
Hemsida: http://www.nll.se/syncentralen

Örebro län

Syncentralen i Örebro
Karlahuset
701 85 Örebro

Besöksadress
Folkungagatan 33

Telefon: 019-602 96 00
Fax: 019-602 96 01
E-post: eva.nielsen@regionorebrolan.se
Hemsida: http://www.regionorebrolan.se/sv/halsa-och-vard/om-du-behover-vard/habilitering/hitta-habilitering/syncentralen/

Östergötlands län

Syncentralen Linköping
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Telefon: 010-103 2279
Fax: 010-103 23 59
E-post: karin.svenberg@regionostergotland.se
Hemsida: Har ingen


Syncentralen Norrköping
Vrinnevisjukhuset
601 82 Norrköping

Telefon: 010-1044247
Fax:
E-post: lena.hamrin@lio.se
Hemsida: Har ingen

Skåne län

Synenheten vuxna Malmö
Skånes Universitetssjukhus
205 02 Malmö

Besöksadress
Sofielundsvägen 15

Telefon: 040-33 10 18
Fax: 040-33 70 46
E-post: syn.vux@skane.se
Hemsida: http://www.skane.se/synvux/malmo


Synenheten, barn-och ungdom
Universitetssjukhuset
221 85 Lund

Besöksadress
Klinikgatan 18

Telefon: 046-17 26 39
Fax: 046-211 19 35
E-post: syn.bou@skane.se
Hemsida: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/HH/Kontakt/Verksamheter/Syn-horsel-dovverksamheten/Synenhet-barn-ungdom/


Synenheten vuxna Helsingborg
Lasarettet, S. Vallgatan 5
251 87 Helsingborg

Telefon: 042-4062560
Fax: 042-4062568
E-post: syn.vux@skane.se
Hemsida: http://www.skane.se/synvux/helsingborg


Synenheten vuxna Kristianstad
Ambulansvägen HUS 19
291 85 Kristianstad

Telefon: 044-3091740
Fax: 044-3091745
E-post: syn.vux@skane.se
Hemsida: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/CSK/Centralsjukhuset_i_Kristianstad/Verksamheter/Syncentral/

Skåne Län

Synenheten vuxna Lund
Skånes Universitetssjukhus
221 85 Lund

Besöksadress
Grisslevägen 19, vån 3

Telefon: 046- 17 87 80
Fax: 046- 17 87 87
E-post: syn.vux@skane.se
Hemsida: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/HH/Kontakt/Verksamheter/Syn-horsel-dovverksamheten/Synenheten-vuxna/

Södermanlands län

Syncentralen i Sörmland
Fraktgatan 5
633 46 Eskilstuna

Besöksadress
fraktgatan 5 Eskilstuna

Telefon: 016-10 41 88
Fax: 016-10 41 30
E-post: syncentralen@dll.se
Hemsida: http://www.landstinget.sormland.se

Stockholms län

Stockholms Syncentral
Box 6401
113 82 Stockholm

Besöksadress
Fleminggatan 48

Telefon: 08-123 365 00
Fax: 08- 123 496 44
E-post: stockholmssyncentral@sll.se
Hemsida: http://www.syncentralstockholm.se


Stockholms Syncentral
Box 6401
113 82 Stockholm

Besöksadress
Fleminggatan 48

Telefon: 08-123 365 00
Fax: 08-496 44
E-post: stockholmssyncentral@sll.se
Hemsida: http://www.syncentralstockholm.se

Uppsala län

Syncentralen Kungsgärdet
Box 26074
750 26 Uppsala

Besöksadress
Villavägen 2

Telefon: 018-611 67 25
Fax: 018-51 14 48
E-post: syncentralen@lul.se
Hemsida: http://www.lul.se/hoh/sc

Värmlands län

Syncentralen Hagahuset
Trekantsgatan 3
652 20 Karlstad

Telefon: 054-61 73 00
Fax: 054-61 73 08
E-post: christine.bjorn@liv.se
Hemsida: http://www.liv.se/Halsa-och-vard/Verksamheter-HoV/Ogon/2083/

Västerbottens län

Synrehabiliteringen Umeå
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå

Besöksadress
Norrlands universitets sjukhus

Telefon: 090-7857470
Fax: 090-13 34 99
E-post: eva.hestrom.boman@vll.se
Hemsida: synrehabilitering/vll.se


Synrehabilitering Lycksele
Lycksele Lasarett
921 82 Lycksele

Besöksadress
Lycksele lasarett

Telefon: 0950-394 90
Fax: 0950-392 89
E-post: eva.hedstrom.boman@vll.se
Hemsida: synrehabilitering/vll.se


Synrehabilitering Skellefteå
Skellefteå Lasarett
931 86 Skellefteå

Besöksadress
Skellefteå lasarett, Synrehabilitering

Telefon: 0910-77 1820
Fax: 0910-77 14 89
E-post: eva.hedstrom.boman@vll.se
Hemsida: http:www.vll.se/default.aspx?id=23206&refid=23207

Västernorrlands län

Syncentralen Sundsvall
Sundsvalls sjukhus
851 86 Sundsvall

Telefon: 060-18 22 61
Fax: 060-18 26 68
E-post: gudrun.naslund@lvn.se
Hemsida: http://lvn.se/ under hitta rätt vård

Västmanlands län

Synenheten Västerås
HabiliteringscentrumSynenheten
721 89 Västerås

Besöksadress
Västmanlands sjukhus ingång 20

Telefon: 021-17 63 84
Fax: 021-17 39 53
E-post: habiliteringscentrum.vasteras@ltv.se
Hemsida: http://www.1177.se/Vastmanland/Hitta-vard/Vastmanland/Kontakt/Handikappcentrum-Vasteras-Landstinget-Vastmanland/

Västra Götalands län

Syncentralen Göteborg
Ekelundsgatan 8
411 18 Göteborg

Telefon: 031-759 22 60
Fax: 031-47 89 25
E-post: syncentralen.gbg@vgregion.se
Hemsida: http://www.vgregion.se/sv/Habilitering-och-halsa/Vara-verksamheter/Synverksamheten/Kontakta-Synverksamheten/Syncentralen-Goteborg/


Syncentralen Vänersborg
Vänerparken 5, plan 8
462 23 Vänersborg

Besöksadress
Edsvägen 3

Telefon: 010-441 49 80
Fax: 0521-27 60 04
E-post: syncentralen.vanersborg@vgregion.se
Hemsida: http://www.vgregion.se/sv/Habilitering-och-halsa/Vara-verksamheter/Synverksamheten/Kontakta-Synverksamheten/Syncentralen-Vanersborg/


Syncentralen Solhem Borås
Ekenäsgatan 15 plan 9
504 55 Borås

Telefon: 033-616 25 60
Fax: 033-616 10 35
E-post: syncentralen.boras@vgregion.se
Hemsida: http://www.vgregion.se/sv/Habilitering-och-halsa/Vara-verksamheter/Synverksamheten/Kontakta-Synverksamheten/Syncentralen-Boras/


Syncentralen Skövde
Kärnsjukhuset, Skövde
541 85 Skövde

Telefon: 0500-43 24 63
Fax: 0500-43 16 23
E-post: eva.bjuke@vgregion.se
Hemsida: http://www.vgregion.se/sv/Habilitering-och-halsa/Vara-verksamheter/Synverksamheten/Kontakta-Synverksamheten/Syncentralen-Skovde/Logga Syncentralen